ελιές ελαιόλαδο βιολογικά λάδι gourmet bio

sakellaropoulos organic farming greece

Συνέντευξη στην δημοσιογράφο Βάση Παναγοπούλου
HARVARD Σχολή Δημόσιας Υγείας - Συμμετοχή βιολογικών ελαιόλαδων Σακελλαρόπουλου στην επιστημονική έρευνα "FEEDING AMERICA'S BRAVEST". Μεγαλη τιμή μας.... HARVARD Σχολή Δημόσιας Υγείας ΗΠΑ 24/01/2018.Τα…